Aanmelding

U kunt via telefoon of mail uw kind of uzelf aanmelden.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en mogelijk een kort onderzoek.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

De praktijk bevindt zich in “De Rotonde”, waarbij meerdere zorgverleners gevestigd zijn. In onze praktijk werken betrokken en professionele logopedisten. Ieder is ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Lees meer